مقاله

کانتینر

کانتینر جعبه فلزی است با ابعاد  استاندارد که ابزار و سیستمهای جراحی در آن قرار داده می‌شود.

جنس آنها عموما از الومینیوم میباشد که باعث کم  شدن وزن آن میشود .استفاده از کاتینر در قدیم نیز مرسوم بوده که در قالب دیش و بیکس از آنها استفاده میشده .

کانتینر های امروزی دارای مزیتهایی است که در زیر به ان اشاره میگردد

الف) افزایش عمر مفید ابزار و کاهش هزینه تعمیرات  به دلیل محافظت مکانیکی بهتر
ب) کاهش زباله بیمارستانی و هزینه امحای زباله
ج) کاهش هزینه ها به دلیل حذف مواد بسته بندی یکبار مصرف
د) افزایش طول زمان حفظ استریلیتی ابزار و وسایل استریل شده (تا شش ماه)
ه) حذف امکان تماس پرسنل با ابزار آلوده یا استریل در زمان حمل
و) استانداردسازی و ساماندهی ست های ابزار جراحی و تجهیزات
ز) استفاده بهتر از فضای انبارش وسایل استریل شده
ح) کاهش نیاز به اختصاص فضا برای انبار کردن پارچه ها و کاغذهای بسته بندی
ط) کاهش فضای قرار دادن ابزار و وسایل آلوده
ی) آسودگی بیشتر و کاهش خطای پرسنل در چینش ابزارها در یک ست
ک) اطمینان از بازنشدن ست در مدت زمان و فاصله بین استریلیزاسیون و محل استفاده
ل) امکان ردیابی و بازخوانی ست ها با هزینه کمتر و نظم بیشتر با رنگ بندی درب کانتینر

۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | ساعت ۱۲:۰۵

ارتباط با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران می باشد .
طراحی سایت تجهیزات پزشکی توسط شرکت پارس نمودار